« Back

All Damweiniau

Damwain AL DwC Col A E D U G F K Q Ep J J Ed Lew
Pob cyflafan a wnel dyn IV.i.1 1 174.13-174.15 48v1-48v2 82r6-82r6 61r3-61r4 112r1-112r3 16.22-16.23 154.1-154.3 100r1a-100r4a 92v7
O derfydd i ddyn ynfyd ladd dyn pwyllog IV.i.2 2 174.15-174.19 48v2-48v5 82r6-82r10 61r4-61r9 112r3-112r7 16.23-17.3 154.3-154.6 100r4a-100r10a 92v8-92v10
O derfydd i ddyn pwyllog ladd ynfyd IV.i.3 3 174.19-174.22 48v5-48v7 82r10-82r12 61r9-61r11 112r7-112r9 17.3-17.5 154.7-154.8 100r10a-100r13a 92v10-92v11
Ni ddiwygir sarhaed a wneler i ynfyd IV.i.4 4 174.23-175.2 48v7-48v8 82r12-82r14 61r11-61r14 112r9-112r11 17.5-17.7 154.8-154.10 100r14a-100r16a 92v12-92v13
Nid gwneuthuredig dim a wnel dyn yn feddw IV.i.5 5 175.2-175.6 48v8-48v10 82r14-82r16 61r14-61r17 112r11-112r13 17.7-17.9 154.10-154.12 100r17a-100r20a; 126r20b-126r23b 92v13-92v14; 118r6-118r7 206.2-206.3
O derfydd bod dyn yn gynddeiriog IV.i.6 6 175.6-175.14 48v10-48v14 82r16-82r20 61r17-61v3 112r13-112r18 17.9-17.13 154.12-154.15 100r20a-100r25a 92v14-92v16
Dyn mud ni ddyly caffael iawn IV.i.7 7 175.14-175.21 48v14-48v18 82r20-82r23 61v3-61v8 112r18-112r22 17.13-17.17 154.15-154.18 100r25a-100r2b 92v16-92v19
Y byddeir ar dynion anghyfiaith IV.i.8 8 175.22-176.4 48v18-48v21 82r23-82r25 61v8-61v12 112r22-112r25 17.17-17.19 154.18-154.19 100r2b-100r4b; 126r23b-126r29b 92v19-92v20; 118r7-118r10 206.3-206.7
Pob anaws arall IV.i.9 9 176.5-176.12 48v21-49r2 82v1-82v6 61v12-62r1 112r26-112v1 17.19-17.25 154.19-154.23 100r4b-100r12b; 126r29b-126v8a 92v20-92v23; 118r10-118r14 206.7-206.12
Tystiolaeth a ellir ar air IV.i.10 10 176.12-176.15 49r2-49r4 82v6-82v7 62r1-62r3 112v1-112v2 17.25-18.2 154.24-155.1 100r12b-100r14b 92v23-92v24
Hyn o ddynion a ddieinc rhag llw gweilydd IV.i.11 11 176.15-176.21 49r4-49r7 82v7-82v10 112v2-112v5 155.1-155.3 100r14b-100r19b 92v24-92v26
Ni thal un anifail cynddeiriog IV.i.12 12 176.21-176.22 49r7-49r8 82v10-82v11 62r3-62r4 112v5-112v6 18.2-18.3
Ni thal un anifail brwydryn IV.i.13 13-15 177.1-177.7 49r8-49r14 82v11-82v14 62r4-62r11 112v6-112v11 18.3-18.9 155.3-155.7 100r19b-100r27b 92v26-92v29
O derfydd i ddyn tynnu rhwyd IV.i.14 16 177.7-177.14 49r14-49r19 82v14-82v18 62r11-62r16 112v11-112v16 18.9-18.14 155.7-155.10 100r27b-100v6a 92v30-92v32
O derfydd myned ai eidion neu anifail arall mewn rhwyd IV.i.15 17 177.14-177.20 49r19-49r22 Dalen goll49r1 82v18-82v21 62r16-62v1 112v16-112v19 18.14-18.17 155.10-155.13 100v6a-100v13a 92v32-93r3
O derfydd dylyu da i ddyn ac am y da rhoddi oed iw geisio IV.i.16 18-19 177.20-178.7 49r23-49v4 49r1-49r6 82v21-83r3 62v2-62v10 112v19-112v25 18.17-18.25 155.13-155.19 100v13a-100v26a 93r3-93r8
O derfydd i anifail ladd dyn bonheddig IV.i.17 20 178.7-178.16 49v5-49v12 49r6-49r10 83r3-83r9 62v10-62v17 112v25-113r5 18.25-19.6 155.19-155.25 100v26a-100v6b 93r8-93r12
O derfydd i ddyn dylyu da i arall a cheisio ohono talu IV.i.18 21 178.16-178.22 49v12-49v18 49r10-49r14 83r9-83r14 62v17-63r6 113r5-113r10 19.6-19.13 146.2-146.6 100v7b-100v14b 93r12-93r16
O derfydd i ddyn myned i hela IV.i.19 22-23 178.22-179.16 49v18-50r4 49r14-49r21 83r14-83r22 63r6-63v1 113r10-113r21 19.13-19.24 145.10-145.20; 156.1-156.5
O derfydd i fforddawl i ar y ffordd IV.i.20 24 179.16-179.23 50r4-50r9 49r21-49r24 83r23-83r26 63v1-63v6 113r21-113r25 145.20-146.2
Pwy bynnag a fynno hela pysgod IV.i.21 25 180.1-180.7 50r10-50r13 49r25-49r27 83v1-83v3 63v7-63v10 113r26-113v2 19.24-20.2 146.7-146.10 131r21b-131r28b 123r11-123r14
O derfydd i ddynion myned i bysgota ac yn amod rhyngthynt IV.i.22 26 180.7-180.14 50r13-50r18 49r27-49v1 83v3-83v8 63v10-63v16 113v2-113v7 20.2-20.7 146.10-146.15 131r28b-131v8a 123r14-123r18
O derfydd i ddynion hela pysgod ac yn yr hela dyfod dynion IV.i.23 27 180.15-180.23 50r18-50r22 49v2-49v5 83v8-83v12 63v17-64r4 113v7-113v12 20.7-20.12 146.15-146.18; 156.5-156.9 100v15b-100v22b; 131v8a-131v15a 93r16-93r19; 123r19-123r22
Tair gorsedd breiniog IV.i.24 28 180.23 50r22-50r26 49v5-49v6 83v12-83v17 64r4-64r7 113v12-113v14 20.12-20.15 156.9-156.11 106r16a-106r20a 97v24-97v26
O derfydd i wr un onaddunt gwneuthur cam i wr arall IV.i.25 [29] 50r26-50v2 49v7-49v8 20.15-20.18
O derfydd i wr yr arglwydd gwneuthur cam yng ngorsedd yr esgob IV.i.26 [30] 50v2-50v6 49v9-49v11 83v17-83v21 64r8-64r13 113v15-113v18 20.18-20.22 156.11-156.15 106r20a-106r26a 97v26-97v29
Yr arglwydd pan fo marw yr esgob a ddyly ei dda oll IV.i.27 [31-33] 50v6-50v12 49v11-49v15 83v21-83v23 64r13-64v2 113v19-113v25 20.23-21.2 156.15-156.22 106r26a-106r5b 97v29-98r4
Pob dadl or a fo rhyngddynt IV.i.28 [34] 50v12-50v14 49v15-49v16 83v23-83v25 64v2-64v4 113v25-113v27 21.2-21.24 106r5b-106r8b 98r4-98r5
Pob dadl or a fo rhwng abad ac arglwydd IV.i.29 [35] 50v14-50v16 49v16-49v17 83v25-83v26 64v4-64v7 113v27-114r2 21.24-21.6 156.22-157.1 106r8b-106r11b 98r5-98r7
O bydd dau arglwydd a llu gan bob un ohonynt IV.i.30 [36] 50v16-50v21 49v17-49v20 83v26-84r4 64v7-64v12 114r2-114r6 21.6-21.10 157.1-157.6 106r11b-106r21b 98r7-98r11
O derfydd i fab uchelwr roi ei fab ar fab eillt i feithrin IV.i.31 [37] 50v21-50v26 49v20-49v23 84r4-84r10 64v12-65r2 114r6-114r12 21.10-21.17 157.6-157.11 106r21b-106v2a 98r11-98r16
O derfydd rhoi Cymraes i alldud IV.i.32 [38-39] 50v26-51r8 49v23-49v28 65r2-65r18 114r12-114r26 157.11-158.1 106v2a-106v26a 98r16-98r26
O derfydd y dyn roi peth ym pwyth i arall IV.i.33 [40] 51r8-51r11 49v28-50r1 84r10-84r13 65r18-65v5 114r26-114v2 21.17-21.20 158.1-158.5 106v26a-106v4b 98r26-98v2
Ebediw maer cynghellor punt IV.ii.1 [41] 51r11-51r12 50r1 84r13-84r14 65v5-65v6 114v2-114v3
Ebediw maer chweugeint IV.ii.2 [42] 51r12-51r13 50r1 84r14 65v6-65v7 114v3-114v4
Ebediw cynghellor chweugeint IV.ii.3 [43] 51r13 50r2 65v7-65v8 114v4-114v5
Ebediw uchelwr chweugeint IV.ii.4 [44] 51r14 50r2 84r14-84r15
Ebediw mab eillt IV.ii.5 [45] 51r14-51r16 50r2-50r3 84r15-84r16 65v8-65v10 114v5-114v6
Ebediw alldud pedair ar hugain IV.ii.6 [46] 51r16 50r3-50r4 84r16-84r17 65v10-65v11 114v6-114v7
Ebediw gwr ystafellog pedair ar hugain IV.ii.7 [47] 51r17 50r4 114v7-114v8
Ebediw ystafellog o wraig un ar bymtheg IV.ii.8 [48] 51r17-51r18 50r4-50r5 84r17-84r18 114v8-114v10
Nid a ebediw yn ôl tir cynnyf IV.ii.9 [49] 51r18-51r19 50r5 84r18 65v11-65v12 114v10-114v11 158.5 106v4b-106v5b 98v2-98v3
O derfydd gwahanu dyn a tir yn ei fywyd IV.ii.10 [50] 51r19-51r25 50r5-50r8 84r18-84r21 65v12-65v18 114v11-114v14 21.21-21.25 158.5-158.10 106v5b-106v13b 98v3-98v7
Ni ddyly na brodyr na chefenderw dalu ebediw IV.ii.11 [51] 51v1-51v3 50r8-50r10 84r21-84r23 21.25-22.2 158.10-158.12 106v13b-106v16b 98v7-98v8
Ebediw bob swyddog a fo yn y llys IV.ii.12 [52] 51v3-51v4 50r10 84r24 65v18-66r6 114v14-114v18
Ebediw bonheddig canhwynol IV.ii.13 [53] 51v4-51v9 50r10-50r13 84r25-84v3 66r6-66r10 114v19-114v23 22.2-22.7
O bydd gwr a dau arglwydd IV.ii.14 [55] 51v10-51v12 50r13-50r15 84v3-84v5 66r10-66r13 114v23-114v25 22.7-22.9 158.12-158.14 106v16b-106v19b; 134r23a-134r26a 98v8-98v10; 126r12-126r15
O bydd gwr a dau dir dan un arglwydd IV.ii.15 [56] 51v12-51v14 50r15-50r16 84v5-84v7 66r13-66r16 114v25-114v27 22.9-22.11 158.14-158.16 106v20b-106v23b; 134r26a-134r30a 98v10-98v11
O derfydd i gerddedwr alldud ei glafychu ar y ffordd a marw IV.ii.16 [57] 51v15-51v21 50r16-50r19 84v7-84v11 66r16-66v3 114v27-115r5 22.11-22.15
Amobrau merched y rhai gwŷr ry dywedasam ni uchod IV.ii.17 [60] 51v21-51v24 50r19-50r20 84v12-84v13 66v3-66v6 115r5-115r7 22.16-22.17
Ni thal gwreig byd namyn un amobr IV.ii.18 [61] 51v24-51v31 50r20-50r24 84v13-84v19 66v6-66v15 115r7-115r14 22.17-22.24
Pwy bynnag a dreisio gwraig taled ei hamobr IV.ii.19 [62] 52r1-52r5 50r24-50r27 84v19-84v24 66v15-67r1 115r14-115r18 22.25-23.3
O dri achos y telir amobr IV.ii.20 [64] 52r5-52r8 50r27-50r29 67r1-67r6 115r19-115r22 23.3-23.7
Tair merched ni ddyleir amobr IV.ii.21 [66] 52r8-52r14 50r29-50v4 84v24-85r4 67r6-67r15 115r22-115v2 23.7-23.13 158.17-158.23
Ni ddyleir y hwn gwahalaeth ebediw IV.ii.22 [67] 52r14-52r23 50v4-50v10 85r5-85r12 67r16-67v8 115v3-115v11 23.13-23.21 158.23-159.5 106v23b-107r4a 98v11-98v15
Amobr merch pencenedl IV.ii.23 [71] 52r24-52r25 50v10-50v11 67v9-67v12 115v12 23.21-23.23
Ebediw pencenedl IV.ii.24 85r12-85r13
Pob cyfryw ddyn a ddylyir amobr IV.ii.25 [72] 52v1-52v2 50v11-50v13 85r17-85r19 115v12-115v14 23.23-23.25
Amobr merch pob pencerdd IV.ii.26 [73] 52v3-52v4 50v13-50v14 85r13-85r15 67v13-67v16 115v14-115v17 23.25-24.3
Pob cerddor arall o bydd herwydd ei ddylyed ei hun IV.ii.27 74 189.1-189.6 52v5-52v7 50v14-50v16 85r15-85r17 67v 16-68r2 115v17-115v19 24.3-24.5
Pob pencerdd or a estyno arglwydd penceirddiaeth iddo IV.ii.28 75-76 189.6-189.15 52v7-52v12 50v16-50v19 85r19-85r23 68r2-68r8 115v20-115v25 24.5-24.10 159.5-159.9 107r4a-107r10a 98v16-98v19
Pob pencerdd telyn a ddyly gan y cerddorion telyn IV.ii.29 77-79 189.15-190.10 52v12-52v21 50v19-50v25 85r23-85v6 68r8-68v4 115v25-116r8 24.1-24.20 159.9-159.18 107r10a-107r25a 98v19-98v26
Rhai a dyweid pan yw dyn amdwynedig yw cyfarch cyffyll IV.iii.1 80-85 190.11-191.23 52v21-52v29 50v25-51r22 85v6-85v19 68v4-69r2 116r8-116r29 24.21-25.16 159.18-160.10 107r25a-107r25b 98v26-99r10
Fal hyn y rhennir galanas wasgarog IV.iii.2-4 [86] 51r4-51r7 Diagram 69r 25.16-25.19 160.10-160.13 107r25b-107r30b 99r10-99r12
Traean y llofrudd yw hwn IV.iii.5 [88] 51r8-51r18 Diagram 69r 25.19-26.5
Cefnderw cyfyrderw ceifn IV.iii.6-11 [87] 51r7-51r12 Diagram 69r 25.19-25.19 160.10-160.13 107r26b-107r30b 99r10-99r12
O derfydd i ddyn lladd arall â gwenwyn IV.iii.12 [89] 51r23-51r26 85v19-85v25 69r3-69r9 116v1-116v9 26.5-26.14 160.13-160.20
Y dynion a wnel gwenwyn er lladd eraill IV.iii.13 [90] 51r27-51r29 85v25-86r3 69r10-69v3 116v10-116v13 26.14-26.15
Pwy bynnag a holo peth a ddyfod ir maes IV.iv.1 [91] 51v1-51v17 86r3-86r24 69v4-70r14 116v13-117r21 26.15-27.14 160.20-81r20 107r30b-107v13b 99r12-99v1
Sef yw morwyn gwraig IV.iv.2 [92] 51v17-51v21 86r25-86v4 70r14-70v3 117r22-117v2 27.14-27.15 146.19-146.24 126r30a-126r10b 117v23-118r2
Pwy bynnag a feichioco gwraig o lwyn a pherth IV.iv.3 [93] 51v21-51v25 86v4-86v9 70v3-70v9 117v2-117v8 27.15-27.16 149.1-149.5
Rhai a dywaid nad mach mach gwraig IV.iv.4 [97] 51v25-51v27 70v10-70v15 117v8-117v13 27.16-27.25
Pa ddyn bynnag y bo hawl arno a gomedd y dadlau ohono IV.iv.5 [99] 51v28-52r1 86v9-86v12 70v16-71r2 117v13-117v17 27.25-28.2
O derfydd ei ddyfod yntau ir dadlau ac adaw ohono y dadlau yn anghyfreithiol IV.iv.6 [100] 52r1-52r6 86v12-86v19 71r2-71r11 117v17-117v25 28.2-28.1
O derfydd iddo yntau ddyfod ir maes a dioddef hawl ac ateb ohono IV.iv.7 [101] 52r6-52r8 86v19-86v22 71r11-71r15 117v25-118r1
Pwy bynnag a ddel i ddadlfa yr arglwydd IV.iv.8 71r15-71v2 118r2-118r6
O derfydd i ddyn yn dyddiau dyddon holi IV.iv.9 71v3-71v8 118r6-118r13
Pwy bynnag a fynno gwneuthur cyfraith ai gilydd IV.iv.10 [102] 52r8-52r25 71v9-72r6 118r13-118r29
Ac yna gofyn yr amddiffynnwr pwy dy gyngaws pwy dy ganllaw IV.iv.11 [103] 52v1-52v13 72r7-72v8 118r29-118v22
O derfydd dodi gosteg yn y maes ac oddyna anostegu IV.iv.12 [104] 52v13-52v16 118v22-118v24
O derfydd i ddyn rhoddi arian neu ysgrybl arall IV.iv.13 111 192.1-192.11 52v16-52v20 86v22-87r1 72v9-72v17 118v25-119r7 28.1-28.15 161.20-162.3 107v13b-107v24b 99v1-99v7
O derfydd i ddyn dyfod i dy arall yn trwydded ac ysgrybl ganddo IV.iv.14 112 192.11-192.20 52v20-52v24 87r1-87r6 72v17-73r6 119r7-119r14 28.15-28.2 162.3-162.8 107v24b-108r4a 99v7-99v12
O derfydd dwyn buch yn lladrad a meithrin ohoni epil IV.iv.15 113 192.20-193.6 52v24-52v28 87r6-87r11 73r7-73r13 119r14-119r20 28.2-28.24 162.8-162.17 108r5a-108r19a 99v12-99v18
Pwy bynnag a wrthoto iawn o achos tebygu ei fod yn arglwydd ar ei hawl IV.iv.16 114 193.6-193.14 52v28-53r2 87r12-87r16 73r13-73v1 119r20-119r26 28.24-29.2 162.17-162.23 108r19a-108r28a 99v18-99v23
O derfydd i ddyn dwyn atafael yn anghyfreithiol IV.iv.17 115-116 193.14-193.23 53r2-53r6 87r16-87r21 73v2-73v7 119r26-119v5 29.2-29.5 162.23-163.4 108r28a-108r7b 99v23-99v27
O derfydd i ddyn fyned yn fach a chyn therfynur hawl IV.iv.18 117-118 193.23-194.14 53r6-53r11 87r21-87v1 73v8-73v16 119v5-119v12
O derfydd i ddyn holi cyn oed na cholli na chaffael IV.iv.19 119 194.14-194.17 53r12-53r14 87v2-87v6 73v16-73v18 119v13-119v15 29.5-29.1 163.4-163.6 108r8b-108r11b 99v27-99v28
O derfydd i ddyn holi yn y dyddiau dyddon IV.iv.20 120 194.18-195.2 53r14-53r17 149.5-149.7
O derfydd i forwyn ddywedud ar wr dwyn trais arni IV.iv.21 121 195.3-195.13 53r17-53r20 87v6-87v9 73v18-74r5 119v15-119v20 29.1-29.15 149.8-149.13 124r16a-124r24a 115v17-115v20
O derfydd iddo yntau ei chaffael yn wraig IV.iv.22 122 195.13-195.20 53r20-53r23 87v10-87v12 74r5-74r9 119v20-119v24
O derfydd iddo yntau ei chaffael yn forwyn IV.iv.23 123 195.20-196.3 53r24-53r26 87v12-87v14 74r9-74r12 119v24-119v27 29.16-29.17 149.13-149.15 124r24a-124r28a 115v20-115v22
O derfydd dwyn trais ar forwyn ac yn y trais honno caffael beichiogi IV.iv.24 124-125 196.3-197.2 53r26-53v2 87v14-87v23 74r12-74v6 119v27-119v28 29.17-29.24 163.6-163.18
Mab y cyfryw wraig honno wrth genedl y fam y bernir ei fraint IV.iv.25 126 197.2-197.6 53v2-53v4 87v23-87v25 74v6-74v7 29.24-29.26 163.18-163.20
O derfyddi wr ddywedud bod gwaig yn feichiog IV.iv.26 127 197.6-197.14 53v4-53v7 87v25-88r3 74v8-74v12 29.26-30.3 149.15-149.19 124r28a-124r5b 115v22-115v24
O derfydd i ddyn damdwng peth a gwerth cyfraith arno IV.iv.27 128 197.14-198.1 53v7-53v10 88r3-88r8 74v12-74v17 30.3-30.8 149.19-149.24 124r5b-124r12b 115v25-115v27
O derfydd i ddyn gyrru peth ar arall i creiriau IV.iv.28 129 198.1-198.7 53v10-53v13 88r8-88r11 74v17-75r3 30.8-30.12 163.21-163.23 108r11b-108r16b 99v28-99v30
O derfydd i ddyn gyrru braw ar arall ac or braw hwnnw colli ei enaid IV.iv.29 130 198.7-198.18 53v13-53v17 88r11-88r18 75r3-75r9 30.12-30.19 163.24-164.7 108r16b-108r27b 99v30-100r5
Pwy bynnag a ddyco creiriau i ddadlau IV.iv.30 131 198.18-199.5 53v17-53v21 88r18-88r21 75r10-75r14 30.2-31.2 164.7-164.12 108r28b-108v7a 100r6-100r10
Nid rhaid creiriau yn dadlau a wneler mewn mynwent IV.iv.31 132 199.5-199.9 53v21-53v22 88r21-88r23 75r15-75r17 31.2-31.4 164.13-164.15 108v7a-108v11a 100r10-100r11
O derfydd bod cyfraith yn dadlau ac na bo creiriau yn y maes IV.iv.32 133 199.9-199.16 53v22-53v25 88r23-88r26 75r17-75v3 31.4-31.8 164.15-164.19 108v11a-108v19a 100r11-100r14
O derfydd i ynad farnu cam frawd ai amau amdani IV.iv.33 134 199.16-200.2 53v25-53v27 75v3-75v6 31.8-31.11 164.20-164.24 108v19a-108v26a 100r15-100r17
Tri chadarn byd IV.iv.34 135 200.2-200.13 53v27-54r2 88v1-88v5 75v7-75v13 164.24-165.5
Tair profedigaeth a ellir ar anifail IV.iv.35 54r3-54r11
Mae y lle yn haered y telir sarhaed i ddau ddyn IV.iv.36 54r12-54r14
A oes un lle y barno ynad brawd yn ei frawdle IV.iv.37 54r14-54r16
Mae y lle y tal estron o alanas cymaint â brawd IV.iv.38 54r16-54r18
Pa tri aderyn gwyllt ni ddyly neb eu lladd ar dir arall IV.iv.39 54r18-54r21
A oes gwerth tair punt o ladrad IV.iv.40 54r21-54r23
Mae y dyn a ddylyir ei ddaly pa le bynnag y ceir IV.iv.41 54r23-54r25
Bai darffai eillio pen dyn ac ef yn cysgu IV.iv.42 54r25-54r27
A oes un gwaed a fo mwy ei werth na phedair ar hugain IV.iv.43 54r28
O derfydd i wraig ddywedyd ar ŵr na allo bod ganddi 88v6-88v13 75v13-76r3 147.24-148.8
Dylyed y cynghellor yw sefyll a bod yn lle y brenin yn ei wydd V.i.1 136 200.13-201.4 88v14-88v19 148.8-148.13
Pedwar dyn y mwynheir cwyn a del atynt V.i.2 137 201.4-201.8 88v19-88v21 31.12-31.14 148.13-148.15
Tri argae gwaed V.i.3 138-139 201.8-201.17 88v21-88v26 76r4-76r12 128.2-128.10
Tri argae terfyn y sydd V.i.4 40-141 201.17-202.1 88v26-89r3 129.21-130.6
Cyhyd a hyn y dylyir cadw coed cadw V.i.5 142-144 202.1-202.18 89r3-89r12 76r12-76r15 31.15-32.1 165.6-165.14 108v26a-108v9b 100r17-100r23
Tri gwarthrudd celain V.i.6; DC.II.viii.54 148 203.4-203.17 89r12-89r18 127.17-64v2
Tri dygyngoll cenedl V.i.7 149-151 203.17-205.6 89r18-89v6 126.10-127.17; 165.14-165.20
O tri modd ni ellir gwadu mab o genedl V.i.8 152-154 205.6-205.18 89v7-89v12
Tri ryw wrogaeth y sydd i gaeth V.i.9 158-161 206.16-207.20 89v22-90r10 166.7-166.23
Ni ddylyir am anifail gwyllt na dirwy na chamlwrw na dihenydd V.i.10 164 208.12-208.19 32.18-33.22 167.3-167.7 108v9b-108v16b 100r23-100r27
O derfydd i ddyn daflu ai llwdyn ai peth arall V.i.11 169-171 210.8-211.7 90r13-90r23 33.14-34.1 167.7-167.17 108v16b-109r4a 100r27-100v6
O derfydd i ddyn gwan arall a saeth trwyddo V.i.12 172 211.7-211.14 90r23-90v1 32.1-32.5 167.17-167.22 109r4a-109r12a 100v7-100v10 264.9-264.13
O derfydd i ddyn annos ysgrybyl i ar ei yd V.i.13 173-175 211.14-212.3 90v1-90v7 32.5-32.16 167.22-168.5 109r12a-109r23a 100v10-100v15
O derfydd iddo yntau annos a dyfod cŵn ei gymdogion V.i.14 176 212.3-212.16 90v7-90v17 32.16-32.18 168.5-168.11 109r23a-109r3b 100v16-100v21
Cyfraith arf yw ei damdwng yn y llaw y gweler V.i.15 188 215.4-215.11 34.8-34.14 168.11-168.14 109r4b-109r10b 100v21-100v24 266.14-266.18
O derfydd bod ymryson rhwng dau ddyn am geisio creiriau V.i.16 191 215.19-216.4 90v17-90v20 34.18-34.23 168.18-169.2 109r18b-109r29b 101r2-101r6 267.1-267.5
Tri dyn y traeana y brenin â hwynt V.i.17 192-196 216.5-216.25 90v20-91r4 34.24-35.2 169.2-169.15 109r29b-109v10a 101r6-101r11
Pob peth a gaffo priodor ynghudd yn ei dir V.i.18 197 217.1-217.6 91r4-91r7 35.2-35.5 169.15-169.17
Pwy bynnag a gaffo nawdd gwedi gwnel brad arglwydd V.i.19 199 217.10-217.18 91r7-91r11 35.7-35.11 149.6-149.10
O derfydd i ddyn bod crair arno ac arfau yn ei law V.i.20 201 218.4-218.10 91r11-91r15 34.16-35.2 267.5-267.11
Pwy bynnag a fynno na ddiwyco y gyflafan a wneler ai arfau V.i.21 202 218.11-218.17 91r15-91r19 35.2-35.23 267.11-267.15
O derfydd i ddyn wneuthur cam cyhoeddog V.i.22 203 218.17-219.2 91r19-91r23 35.24-36.3 169.17-169.21 21v20a-21v27a; 109v10a-109v18a; 126v8a-126v20a 14v15-14v18; 101r11-101r15; 118r14-118r18 206.19-207.2
O derfydd bod dau ddyn yn cerdded trwy goed ac ysgeinio gwyrysgen V.i.23 204 219.2-219.9 91r23-91r26 76r15-76r19 36.4-36.7 169.21-170.2 109v19a-109v25a 101r15-101r18
O derfydd bod deuddyn yn cerdded a chaffael dofod V.i.24 205 219.9-219.16 91v1-91v4 36.7-36.11 170.2-170.5 109v25a-109v1b 101r18-101r21 267.15-267.18
O derfydd i frawd adeilad ymlaen y llall V.i.25 206-7 219.16-220.5 91v4-91v10 36.11-36.17 149.16-149.22 124v2b-124v13b 116r21-116v1
O derfydd i raddwr wneuthur cam i ddyn arall V.i.26 208 220.6-220.11 91v10-91v12 36.17-36.2 170.5-170.8 21v10a-21v14a; 109v1b-109v6b 14v11-14v13; 101r21-101r24 206.13-206.15
O derfydd i raddwr gaffael cam gan leyg V.i.27 209-10 220.11-220.22 91v12-91v17 36.2-36.25 170.8-170.12 21v14a-21v20a; 109v6b-109v13b 14v13-14v15; 101r24-101v2 206.15-206.19
Ni ddylyir talu twng o dir cyfrif V.i.28 213 221.13-221.16 91v21-91v23 36.25-37.1 150.2-150.5
Cylch cŵn a meirch a dofreth a ddylyant ar dir cyfrif V.i.29 214 221.16-221.20 91v23-91v26 37.1-37.3
Ni ddyly neb talu gweithred lledfegin V.i.30 217 222.7-222.13 91v26-92r2 37.12-37.15 150.8-150.10; 170.?-171.2 109v14b-109v20b 101v2-101v5 267.21-268.3
Gwedi dwyn coron Llundain V.ii.1 218-222 222.13-224.6 92r3-92r22 37.16-38.7
O derfydd i ddyn gwneuthur cam yn y cwmwd yd hanffo ohono V.ii.2 223 224.6-224.10 92r22-92r24 38.8-38.10 183.8-183.11 256.12-256.14; 268.3-268.5
O derfydd i ddyn gwneuthur cam yn ei gwmwd ei hun V.ii.3 224 224.10-224.14 92r24-92v2 183.11-183.13 113v2a-113v7a 105r26-105v1 256.15-256.18; 268.5-268.8
O derfydd i ddyn gwneuthur cam yng nghwmwd ni hanffo ohono V.ii.4 225-6 224.14-224.21 92v2-92v6 38.10-38.15 183.13-183.17 113v7a-113v12a 105v1-105v3 256.18-257.1; 268.8-268.12
O derfydd i ddyn gwneuthyr cam yng nghwmwd ni hanffo ohono ac yntau yn allwyddog V.ii.5 227 224.21-225.7 92v6-92v9 38.15-38.17 113v12a-113v19a 105v3-105v6 268.12-268.16
O derfydd i ddyn gwneutur cam yng nghwmwd ni hanffo ohono ai ddaly mewn cwmwd V.ii.6 228-9 225.7-225.19 92v9-92v14 38.17-38.23 183.17-183.22 113v19a-113v29a 105v6-105v10 257.1-257.4; 268.16-268.21
O derfydd i ddyn gwneuthur cam o arglwyddiaeth dyn arall V.ii.7 230 225.19-226.2 92v14-92v16 38.23-38.25 183.22-184.2 113v29a-113v3b 105v10-105v11 257.6-257.7
O derfydd i ddyn bod yn anllwyddog V.ii.8 231 226.2-226.10 92v16-92v20 38.25-39.4 184.2-184.6 113v3b-113v9b 105v11-105v14 257.8-257.11
O derfydd bod ymryson am ynysedd mewn dŵr V.ii.9 232 226.10-226.20 92v21-92v25 75r12-75r17 39.4-39.1
Rhydd fydd i bawb hela yn y môr V.ii.10 233 226.21-227.11 92v25-93r4 39.1-39.16 184.6-184.10 113v10b-113v20b 105v14-105v18
Y pysgod marw yn y weilgi V.ii.11 234 227.11-227.13 39.16-39.17 184.10-184.12
O derfydd gyrru lladrad ar alltud mab uchelwr V.ii.12 235 227.13-228.4 93r4-93r9 39.17-39.23 152.19-152.25 125v12b-125v23b 117v1-117v6
O derfydd i anifail myned yn annel V.ii.13 236 228.4-228.13 93r9-93r13 39.23-40.2 184.12-184.14 113v20b-113v25b 105v18-105v21
O derfydd i ddeuddyn myned i ymsoddi a boddi o bob un ei gilydd V.ii.14 237-8 228.13-228.21 93r13-93r19 40.2-40.4-6 184.14-184.19 113v25b-114r8a 105v21-105v26
Ni dylyir gwadu dyn o genedl gwedi y bo marw V.ii.15 239 229.1-229.5 93r19-93r20 40.6-40.9 184.20-184.21 114r8a-114r12a 105v26-105v27
O derfydd dodi llofruddiaeth galanas ar ddyn wedi y bo marw V.ii.16 240 229.5-229.15 93r21-93r23 40.9-40.14 153.2-153.7; 184.21-185.1 114r12a-114r17a 106r1-106r3
O derfydd holi mab am anghyfraith ei dad V.ii.17 241 229.15-229.20 93r23-93v1 40.14-40.17 153.7-153.10; 185.1-185.4 114r17a-114r22a; 125v29b-126r2a 106r3-106r5; 117v8-117v10
O derfydd bwrw ai llong ai dda arall ar dir esgob neu abad V.ii.18 242 229.20-230.2 93v1-93v3 153.10-153.11; 185.4-185.6
O derfydd enllibio ar ddyn ai llosg ai anrhaith ai cyrch cyhoeddog V.ii.19 243 230.2-230.19 93v3-93v11 40.18-40.23 153.12-153.19; 183.1-183.8
O derfydd i ddyn anfon peth i arall yn llaw dyn ac nas roddo hwnnw i ddyn V.ii.20 244 230.19-231.10 93v11-93v18 40.24-41.4 183.9-183.14 112v29b-113r9a 104v26-105r4
O derfydd i ddyn roddi da yn llaw arall ai i ddinas ai i gyfnewid V.ii.21 245 231.10-231.16 93v18-93v20 41.4-41.7
O derfydd i ddyn lladd pren a chan gwymp y pren lladd dyn V.ii.22 246 231.16-232.2 93v20-93v24 41.7-41.11 183.14-183.18 113r9a-113r2b 105r4-105r14
O derfydd i ddyn gwneuthur meddyginiaeth ai wrth ddyn ai wrth anifail V.ii.23 249 232.21-233.6 93v24-94r1 41.2-41.22 182.6-182.9 113r2b-113r8b 105r14-105r16
Ni ddyly dyn ateb dros weithred ei weinidog V.ii.24 250 233.6-233.15 94r1-94r3 41.22-42.1 182.9-182.13 Cf. 113r8b-113r15b 105r16-105r19
O derfydd i ddyn holi ei weinidog ai am losgi odyn ai am friwio heyrn yn ei wasanaeth V.ii.25 251 233.15-234.3 94r3-94r8 42.1-42.5 182.13-182.17 113r15b-113r22b 105r19-105r22
O derfydd i weinidog golli ei enaid yng ngwasanaeth ei berchennog V.ii.26 252 234.4-234.7 94r8-94r10 42.6-42.7 182.17-182.18 113r23b-113r26b 105r22-105r23
Tri chowyllog llys V.ii.27 257 234.20-234.21 94r16-94r17 183.2-183.3
O derfydd i ddyn oddef estynu tref ei dad yn ei fywyd heb groes heb wahardd V.ii.28 258 234.21-235.6 94r17-94r20 42.1-42.12 183.3-183.5
O derfydd marw dyn o dref cyfrif heb fab iddo V.ii.29 259 235.7-235.11 94r20-94r22 42.8-42.1 269.5-269.7
Pwy bynnag or wlad a bryno ym marchnad V.ii.30 260-261 235.11-235.19 94r22-94r25 42.12-42.16 183.6-183.8; 215.20-215.22 113r26b-113v2a 105r24-105r26
O derfydd i ddyn gyrru peth arall ac ymadaw â gyrr cyfreithiol ohono V.ii.31 262 235.19-236.2 94r26-94v2 215.22-215.24
O derfydd i ddyn roddi rhodd i arall a mynnu ei anilysu V.ii.32 263 236.2-236.11 94v2-94v6 42.16-42.21 178.8-178.11; 215.24-216.5 112r22a-112r29a 104r5-104r9
Pob cytir a ddylyir ei gynnal â llw ac â da V.ii.33 264-66 236.11-237.7 94v6-94v13 216.5-216.11 269.7-269.14
Ni ddyly rhannu tir o gyfyrderw allan V.ii.34 267 237.7-237.12 94v13-94v15 216.11-216.13 269.14-269.17
O derfydd bod mab i wraig fud V.ii.35 268-269 237.12-237.22 94v16-94v20 42.21-43.3 180.11-180.16 112v10b-112v20b 82r29-82v1; 104v17-104v22 264.13-264.17
O derfydd geni dyn ac aelodau gŵr a rhai gwraig ganddo V.ii.36 270-271 237.22-238.19 94v20-95r2 43.3-43.13 216.13-216.22 82v1-82v9 264.17-265.7
Tri lle y dyly arglwydd erlid gweli tafod V.ii.37 272-273 238.19-239.4 95r2-95r8 216.23-216.27
O derfydd i alltud mynnu myned i wrth ei arglwydd V.ii.38 274 239.4-239.8 95r8-95r14 43.13-43.2 112v20b-112v29b 104v22-104v26
O derfydd i alltud myned ir wlad y hanffo ohoni V.ii.39 275 239.9-240.4 95r14-95r18 43.2-43.24 180.17-180.21; 216.27-217.3
Ni ddylyir dienyddio caeth am y gyflafan gyntaf V.ii.40 276-277 240.4-240.18 95r18-95v1 43.24-44.6 217.4-217.9 121r24b-121v7a 113r11-113r16 269.17-269.19
Y neb a watto dwyn caeth yn lladrad V.ii.41 279 241.1-241.5 95v1-95v3 44.6-44.8 217.11-217.13
Pwy bynnag a talo cynhasedd pan gymero ei dir V.ii.42 281 241.8-241.11 95v4-95v6 44.8-44.9 217.13-217.14
O derfydd bod dyn yn gwarchadw tir a daear neu dda arall V.ii.43 283-284 241.13-242.9 95v6-95v14 75r5-75r12 44.11-44.21
O derfydd difarnu gwelygordd o dir a daear V.ii.44 291 243.21-244.13 95v21-96r2 45.6-45.14 217.24-218.2 121v21a-121v4b 113r21-113v1
Pa alltud bynnag wedi gwahano âi arglwydd a drigo heb ganiad V.ii.45 292 244.14-244.21 96r3-96r6 218.2-218.5 121v4b-121v10b 113v1-113v3
O derfydd i ddyn porthi dyn deholedig a ddeholer o frawd V.ii.46 293 244.21-245.7 96r6-96r11 45.15-45.2 179.8-179.11 112r24b-112r30b 104r21-104r24 266.7-266.12
O derfydd i ddyn damdwng da diwahan yn llaw dyn arall V.ii.47 294-296 245.7-246.1 96r11-96r15 45.2-46.3 179.11-179.18 112r30b-112v13a 104r24-104v5
O derfydd i ddyn colli da gwahanedig fel arian a dillad ac ysgrybl V.ii.48 297 246.1-246.1 96r15-96r19 46.3-46.8 179.18-180.1 112v13a-112v21a 104v5-104v8
O derfydd i ddyn damdwng lladrad yn llaw dyn arall V.ii.49 298-299 246.-47.7 96r19-96v4 46.8-46.19 180.1-180.11; 218.5-218.14 112v21a-112v10b 104v8-104v17
Tri dygyngoll cenedl V.ii.50 300-302 247.7-248.1 96v4-96v18 126.11-127.17
O derfydd i ddyn damdwng peth o ladrad yn llaw dyn arall V.ii.51 304 248.18-249.20 96v21-97r5 46.19-47.6 218.14-218.24
Un mab nid rhaid aros angau ei dad er estyn tref ei dad iddo V.ii.52 305-306 249.20-250.9 97r6-97r11 124v14b-124v27b 116v1-116v7
Ni ddyly dall damdwng V.ii.53 307 250.9-250.18 97r11-97r15 47.6-47.1 126v20a-126v8b 118r18-118r25 207.5-207.9
Ni ddyly neb gyrru galanas V.ii.54 308 250.18-250.21 97r15-97r17 47.11-47.12 171.2-171.4 109v20b-109v24b 101v5-101v7
O derfydd i wraig lladd celain bid lofrud fel pei gŵr V.ii.55 309 250.21-251.6 97r17-97r20 47.12-47.16 171.4-171.7 109v24b-109v30b 101v7-101v9 265.18-265.21
O derfydd geni dau fab yn un torllwyth V.ii.56 310 251.6-251.14 97r20-97r24 47.16-47.2 171.7-171.11 109v30b-110r7a 101v9-101v13
O derfydd na wyper pwy hynaf pwy ieuaf ohonynt V.ii.57 311-312 251.14-252.9 97r24-97v4 47.2-48.3 171.12-171.18 110r8a-110r20a 101v13-101v18
O derfydd i fab alltud o wraig fonheddig ladd dyn V.ii.58 313 252.9-252.17 97v4-97v8
O derfydd gwadu merch o genedl ai rhoddi i ŵr V.ii.59 314-317 252.17-253.19 97v8-97v18 48.3-48.13 171.19-172.8 110r20a-110r11b 101v18-102r1 265.8-265.18
Rhai a ddywaid na ddylyir damdwng creiriau eglwys ai hoffer V.ii.60 326 256.9-256.12 48.19-48.24 172.15-172.22 110r23b-110v6a 102r7-102r12
O derfydd i fach addefedig gan y ddwy blaid fod yn anghyffredin V.ii.61 320 254.9-254.17 97v18-97v23 24r3-24r6 81.12-81.17
O derfydd i fach na ddel cof iddo ai ef a fo y mach ai ef ni fo V.ii.62 321-322 254.17-255.5 97v23-98r1 24r6-24r9 81.17-81.20
O derfydd i fach addefedic or ddwy blaid ar naill blaid yn dywedud mai ar beth mawr y mae V.ii.63 98r1-98r7 24r9-24r15 81.20-82.2
O derfydd gwystlo o fach yr eiddo ei hun V.ii.64 324 255.5-255.11 98r7-98r9 24r15-24r17 82.2-82.6
O derfydd i ddyn gwadu mach ac na chaffo raith oi wadu V.ii.65 325 255.11-256.9 98r9-98r18 24r17-24r25 82.6-82.15
O derfydd i ddyn roddi mach i arall ar ddylyed ac na bo ar helw y dyn V.ii.66 [323] 344 262.12-263.4 98r18-98r22 24r25-24v4 82.15-82.20
O derfydd i fach addefedig ar ddylyed ar hawlwr yn dywedud y mae ar trugaint V.ii.67 402-403 280.9-281.16 98r19-98v7 82.20-83.11
O derfydd bod dadlau am ddylyed a dau fach addefedig arno V.ii.68 404-405 281.16-283.5 98v7-98v21 83.11-84.2
O derfydd i un o swyddogion y llys gwadu mach V.ii.69 501 326.8-326.15 99v13-99v16 84.20-85.7 211.18-211.22
O derfydd i ŵr diadlam namyn cylch iddo neu i fonheddig canhwynol wadu mach V.ii.70 502 326.15-327.7 99v17-99v22 212.1-212.8
O derfydd dyfod hawl fach a chynnogn rhag deulin ynad V.ii.71 485-486 319.1-320.11 99v22-100r14 84.2-84.20 208.7-209.1 118v10b-119r14a 110v10-110v26 291.19-292.18
Rhaith lleidr a ddylyant tyngu eu bod yn gynnesed iddo V.ii.72 cf. 345 263.4-263.12 100r14-100r16 174.6-174.13 110v28b-111r8a 102v9-102v14
O derfydd i ynad cymryd gobr neu fach ar obr i ddyfod i ddadlau V.ii.73 346-347 263.12-264.4 100r16-100r21 50.3-50.9 174.13-174.18 111r8a-111r17a 102v14-102v18
Ni ddyly ynad cymryd gobr am ddim oni darffo iddo farnu y frawd a farno V.ii.74 348 264.4-264.11 100r21-100r24 50.9-50.13 174.18-174.21 111r17a-111r23a 102v18-102v21
Ni ddylir llysu ynad am ddim namyn am yr anghyfraith a wnêl or dadlau V.ii.75 349 264.11-264.18 100r24-100v1 50.13-50.16
O derfydd i hawlwr ac amddiffynnwr ymddywedud o gyfraith rhag bron ynad V.ii.76 350-351 264.18-266.2 100v1-100v8
O derfydd cadeirio cyngaws V.ii.77 352 266.2-266.1 100v8-100v11 50.16-50.21 174.21-175.1 111r23a-111r30a 102v21-102v24
O derfydd i ddyn adaw y maes yn anghyfreithiol V.ii.78 353 266.1-266.16 100v11-100v15 50.21-51.4 175.1-175.7 111r31a-111r12b 102v25-103r4
O derfydd i alltud a gwraig agweddïol iddo fynnu ymadaw âi arglwydd V.ii.79 355-356 267.2-267.17 100v15-100v23
O derfydd torri llong cyn talu toll ohoni V.ii.80 357 267.17-268.9 100v23-101r2 51.4-51.14
Ni ellir dwyn mab y gan farw nai ddwyn i farw V.ii.81 358 268.9-268.19 101r2-101r7 51.14-51.19
Pa fab bynnag a fo heb wrthod heb gymryd V.ii.82 359 268.19-269.9 101r7-101r9 51.19-51.21
O derfydd cadeirio ynad a phleidiau a dechrau cyfraith V.ii.83 360 269.9-269.18 101r10-101r13
O derfydd bod cyfraith y rhwng deuddyn a myned ynaid allan i farnu brawd V.ii.84 [361] 101r13-101r18
O derfydd i ddeuddyn gwyno o bob un rhag ei gilydd V.ii.85 364 270.16-271.6 101r18-101r23 52.5-52.1
O derfydd i ddeuddyn colli yr un rhyw beth a dywanu or naill arnaw V.ii.86 365-366 271.6-271.12 101r23-101v1 52.1-52.14
O derfydd tebygu o ddyn na bo cwyn yr hwn ny chwyner yn y dydd anianol V.ii.87 367 271.12-272.4 101v1-101v5
O derfydd bod cyfnewid rhwng dyn ac arall V.ii.88 368 272.4-273.6 101v6-101v14 52.14-52.24
O derfydd i ddyn dywedud yn y dydd cyntaf yd holo tir a daear V.ii.89 369 273.6-274.4 101v14-101v23 52.24-53.9
O derfydd i alltud cymryd urddau neu ysbrydwriaeth V.ii.90 370 274.4-274.11 101v23-102r1 53.9-53.13
O derfydd escymuno dyn pa achos bynnag yd esgymuner V.ii.91 371 274.11-274.19 102r1-102r4 53.13-53.17
O derfydd i ysgolhaig gwneuthur lladrad V.ii.92 372 274.19-275.5 102r4-102r7 53.17-53.21 176.8-176.11 111v23a-111v30a 103r24-103v2
O derfydd i ddyn na ado arglwydd iawn y dyn am dir a daear V.ii.93 373 275.5-275.11 102r7-102r11 53.21-54.1 176.11-176.16 111v30a-111v8b 103v2-103v6
O derfydd i lawer o ddynion holi un peth V.ii.94 381 276.9-277.5 102r18-102r26 54.8-54.15 176.23-177.8 99v9b-99v24b; 111v18b-112r2a 92r28-92v3; 103v12-103v19
Ni aill neb ryddhau alltud V.ii.95 382 277.5-277.9 102r26-102v3 54.16-54.18 177.8-177.12 112r3a-112r9a 103v19-103v23
O derfydd i ddyn roddi tyllwedd i arall ac odyna mynnu ei wadu V.ii.96 383 277.9-277.16 102v3-102v6 54.18-54.22 177.12-177.15 112r9a-112r16a 103v23-104r2
Pa dir eglwys bynnag a warchatwer V.ii.97 103r3-103r14
Rhydd fydd terfynu bob amser na chaeed fo cyfraith nac agored V.ii.98 103r14-103r25
Gwerth cath herwydd hen cyfraith V.ii.99 103r25-103v3
O derfydd rhoddi gwraig i ŵr a gwedi hynny ei dwyn i dad arall V.ii.100 424-425 289.5-290.12 103v4-103v17 57.19-58.13 278.1-278.16
O derfydd bod da ynghyd y rhwng llawer o ddynion ai ddwyn V.ii.101 426 290.12-291.3 103v17-103v24 58.13-58.2 225.10-225.15 278.16-279.2
O derfydd i lawer o ddynion colli eu da V.ii.102 427 291.3-291.17 103v24-104r6 58.2-59.4 225.15-225.21 122v7b-122v17b 114v1-114v5 279.2-279.9
O derfydd i alltud wneuthur lladrad V.ii.103 428-429 291.17-292.16 104r6-104r14 59.5-59.15 225.21-226.9 122v17b-123r6a 114v5-114v15 279.10-279.19
O derfydd dala lleidr a lladrad ganddo V.ii.104 430 292.16-293.4 104r14-104r18 59.16-59.19 226.9-226.13 123r6a-123r13a 114v15-114v18 279.19-280.4
O derfydd caffael perchennog ai damdyngo yn ei law yntau V.ii.105 431-434 293.4--294.12 104r18-104v7 59.19-60.12 226.13-227.2 123r14a-123r4b 114v18-115r2 280.4-280.19
O derfydd gyrru lladrad ar ddyn a barnu rhaith arno V.ii.106 435 294.12-295.5 104v7-104v15 60.12-60.21 227.2-227.12 123r4b-123r20b 115r2-115r8 280.19-281.7
O derfydd tebygu pan yw or da a ddel ir arglwydd V.ii.107 436 295.5-295.13 60.21-60.25 123r20b-123r28b 115r8-115r11 281.7-281.11
Rhai a dywaid na ellir torri amod V.ii.108 437-438 295.13-296.22 104v15-104v27 61.1-61.16 200.10-201.1; 227.13-228.2 281.11-282.6
O derfydd barnu rhaith ar ddyn am ladrad a hynny o wŷr nod V.ii.109 439-440 297.1-297.19 105r1-105r9 61.16-61.24 228.2-228.10 123r29b-123v16a 115r11-115r18 282.6-282.16
Ni ddyly arglwydd herwydd cyfraith ddim o dda dyn a ddienyddio am ladrad V.ii.110 443-4 298.16-299.10 105r21-105r24 62.12-62.20 228.10-228.17 123v16a-123v31a 115r18-115r24 283.7-283.15
O derfydd sarhau gweinigiol o gaeth V.ii.111 449-451 300.7-300.19 105v6-105v12 62.2-63.3 229.1-229.6 123v17b-123v27b 115v4-115v8 283.15-284.2
O derfydd lladd caeth na gweinigiol na fo nac arall V.ii.112 452 300.19-301.6 105v12-105v17 63.3-63.8 229.10-229.13 124r4a-124r16a 115v12-115v17 284.2-284.6
O derfydd i weinigiol o gaeth i dŷ uchelwr a chymryd tir ganddo a daly tŷ V.ii.113 453 301.6-301.15 105v17-105v22 63.8-63.13 229.6-229.10 123v27b-124r4a 115v8-115v12 284.6-284.10
O derfydd bod ymterfynu rhwng perchen dwy fagl V.ii.114 454-455 301.15-302.4 105v22-106r1 63.13-63.2 229.1-29.18 284.10-284.15
Wynepwerth pob dyn V.ii.115 456 302.4-302.7 106r1-106r3 63.2-63.22 229.18-229.19 284.15-284.16
O derfydd i ddyn holi alltud a dywedud ei fod yn ddilys iddo V.ii.116 458-460 302.18-304.5 106r9-106r26 63.22-64.19 201.20-202.10; 229.23-230.10 117r29a-117r29b 109r6-109r19 285.1-285.20
Pa lle bynnag y doder câr ynghyd âi gilydd yn reithwr neu yn dyst V.ii.117 461 304.5-304.18 106r26-106v6 64.19-64.27 202.14-202.18; 230.13-230.18 117r29b-117v7a 109r19-109r23 285.20-286.6
Ni ddylyir ebediw ir ynad llys V.ii.118 469 309.1-309.5 106v6-106v7
O derfydd i dri dyn neu bedwar frathu o un ei gilydd V.ii.119 470 309.5-309.2 106v8-106v12 64.27-65.7 204.9-204.15 117v7a-117v20a 109r24-109v1 286.6-286.13
O derfydd i ddynion tebygu nad êl braint gwraig a ddyger yn lladrad V.ii.120 471 309.2-311.1 106v12-106v25 65.8-65.22 204.15-205.3 117v20a-117v9b 109v1-109v10 286.13-287.7
O derfydd dala lladrad yn llaw dyn a phan ddalier dal ei arwaesaf ohono yntau V.ii.121 472 311.1-312.4 106v26-107r10 65.22-66.9 205.3-205.11 117v9b-117v30b 109v10-109v20 287.7-287.20
O derfydd bod ymryson y gan ddwy blaid am dir a daear V.ii.122 473-475 312.4-313.1 107r10-107r21 66.1-67.1 205.11-206.2 117v30b-118r21a 109v20-110r3 288.1-288.15
O derfydd dyfod alltud a gwrhau ir brenin V.ii.123 476 313.1-313.22 107r22-107v1 67.1-67.7 206.2-206.7 118r21a-118r30a 110r3-110r7 288.15-289.1
O derfydd ir gorwyr hwnnw gwedi hynny roddi ei ferch i alltud V.ii.124 477 313.22-314.15 107v1-107v8 67.7-67.16 206.7-206.14 118r31a-118r15b 110r7-110r13 289.2-289.9
O derfydd i alltud ddyfod Cymry V.ii.125 478 314.15-315.5 107v8-107v14 67.16-67.18 206.15-206.20 118r15b-118v1a 110r13-110r20 289.9-289.16
O derfydd i alltud gwrhau i fab uchelwr V.ii.126 479 315.5-316.5 107v14-107v23 67.18-68.1 206.20-207.8 289.16-290.6
O derfydd bod cyfraith rhwng deuddyn a bod cyngaws a chanllaw o bob parth V.ii.127 483 317.3-317.22 107v23-108r6 290.18-291.7
O derfydd bod cyfraith rhwng deuddyn a holi or hawlwr rhag bron ynad V.ii.128 484 317.22-319.1 108r7-108r19 68.22-69.14 207.17-208.7 118v18a-118v10b 110v1-110v10 291.7-291.19
O derfydd bod peth ynghyd rhwng deuddyn a mynnu o bob un ohonynt ei rannu V.ii.129 487-489 320.11-321.13 108r19-108v6 69.15-70.6 209.1-209.14 119r14a-119r9b 110v26-111r10 292.18-293.11
O derfydd bod peth ynghyd rhwng deuddyn ar naill yn mynnu ei rannu ar llall yn mynnu na ranner V.ii.130 490 321.13-321.18 108v6-108v9 210.5-210.8 119v10a-119v16a 111r22-111r25 293.11-293.14
O derfydd bod peth diwahan ynghyd rhwng deuddyn neu a fo mwy o ddynion V.ii.131 491-493 321.18-323.2 108v10-108v25 70.7-70.23 209.14-210.5 119r9b-19v10a 111r10-111r22 293.14-294.9
O derfydd bod cyd-dda rhwng llawer o ddynion ac un yn mynnu rhannu V.ii.132 494 323.2-323.14 108v25-109r4 70.23-71.7 210.8-210.13 119v16a-119v28a 111r25-111v3 294.9-294.16
O derfydd i ddyn gwneuthur twryf neu eniwed am dir a daear i arall V.ii.133 495-497 323.14-324.4 109r4-109r13 71.8-71.17 210.14-210.22 294.16-295.2
Am hawl arian ac ysgrybl neu da arall V.ii.134 498 324.4-324.1 109r13-109r18 71.17-71.23 210.22-211.5 295.2-295.7
O derfydd bod ymterfynu y rhwng deuddyn V.ii.135 499 324.1-325.11 109r18-109r23 71.23-72.5 211.5-211.11 119v10b-119v20b 111v8-111v13 295.7-295..13
O derfydd i ddyn cymell ar arall megis addef drwg arno V.ii.136 500 325.11-326.8 109r24-109v5 72.5-72.14 211.11-211.18 105v3a-105v20a 97r18-97r26 197.8-197.16
O derfydd gyrru lladrad ar ddyn a chyn dyfod oed y rhaith marw y dyn V.ii.137 503 327.7-327.22 109v5-109v12 72.14-72.22 212.8-212.15 120r4a-120r28a 111v19-112r3 295.13-295.20
O derfydd nad adawo yntau dda V.ii.138 504 327.22-328.13 109v12-109v19 72.22-73.4 212.15-212.22 295.20-296.6
O derfydd dala lladrad yn llaw alltud mab uchelwr V.ii.139 505 328.13-328.22 109v19-110r9 73.4-73.21 212.22-213.15 120r28a-120r29b 112r3-112r15 296.7-297.1
Llyma y lleoedd y dylyir tystiolaeth ar anifail V.ii.140 110r25-110v18 76.1-76.2 151.2-151.20 125r22a-125r29b 116v17-117r7 204.17-205.16; 299.17-300.18
Llyma yr hyd y dyly y cynyddion crwyn yr anifeiliaid heb eu traean âr brenin V.ii.141 110v18-110v21 150.23-151.1
O derfydd daly gŵr ymrwydr V.ii.142 110v21-110v26 76.2-77.2 215.8-215.12 121r17a-121r16b 112v21-113r7 300.18-301.3
O derfydd gadael o ddyn yd iddo heb fedi neu heb gynnull V.ii.143 110v26-111r4 77.9-77.14 151.20-151.24 125r29b-125v9a 117r7-117r11 301.10-301.15
O derfydd bod alltud cenhedlog V.ii.144 111r4-111r16 75.11-75.24 150.10-150.22 124v27b-125r21a 116v7-116v17 299.4-299.17
Llyma y lleoedd y mae pedair ceiniog heb arddyrchafael V.ii.145 406 283.5-284.2 111r17-111r26 55.12-55.2
Pwy bynnag a ddiwano wrth ladd dyn V.ii.146 408 284.6-284.15 111r26-111v3 55.21-56.1
Cyfraith bonheddig canhwynol V.ii.147 410 285.1-285.5 111v3-111v5 56.1-56.3
O derfydd i wraig dywedyd geiriau gwaradwyddus wrth ei gŵr V.ii.148 411 285.5-286.1 111v5-111v12 56.3-56.1
Tawlbwrdd y brenin V.ii.149 412-414 286.1-286.18 111v12-111v22 56.11-56.21 99v22a-99v9b 92r21-92r28
Tri thafod fud llys V.ii.150 111v22-112r5
O derfydd i fonheddig treftadog fyned i wasanaethu uchelwr V.ii.151 480-482 316.5-317.3 112r5-112r15 68.1-68.21 207.8-207.17 118v1a-118v18a 110r20-110v1 290.6-290.18
Pa derfyn bynnag y caffer bydaf ynddo V.ii.152 112r15-112r18
Pwy bynnag a fynno cynyddu V.ii.153 112r19-112r20 218.24-218.26 119v28a-119v10b 111v3-111v8
Pwy bynnag a fynno bod yn ynad V.ii.154 112r21-112r24
Or bydd dwy wragedd yn cerdded ac na bo neb gyda hwy VI.i.1 87r16a-87r23a 82r23-82r26
Or dwg gŵr wraig yn llathrudd VI.i.2 87r23a-87r30a 82r26-82r29
Y neb a laddo derwen ar ffordd y brenin VI.i.3 98r11a-98r19a 91r8-91r11
O derfydd tebygu bod yn fab dioddef pob mab dioddef a ddyweder ei fod yn fab i ddyn VI.i.4 318-319 253.19-254.9 48.13-48.19 172.8-172.15 110r11b-110r23b 102r1-102r6 265.21-266.7
Rhai a ddywaid na ddylir damdwng creiriau yr eglwys ai hoffer VI.i.5 326-327 256.9-257.2 48.19-48.24 172.15-172.22 110r23b-110v6a 102r7-102r12
Pob alltud a ranno ai arglwydd ef a ddyly rhan o dai VI.i.6 328 257.2-257.7 48.24-49.1 172.22-173.2 110v7a-110v11a 102r12-102r14
Ni ddyly ynad cwmwd myned yn gyngaws dros ei dda ei hun VI.i.7 329 257.7-257.16 49.1-49.5 173.2-173.5 110v11a-110v16a 102r14-102r16
O derfydd colli peth y rhwng deuddyn ynghyd VI.i.8 330 257.16-258.3 49.5-49.8 173.5-173.10 110v16a-110v25a 102r16-102r21
O derfydd i ddyn prynu anifail i gan arall a gwedi hynny gwybod bod dannedd yn eisiau iddo VI.i.9 331 258.3-258.13 49.9-49.14 173.11-173.17 110v25a-110v6b 102r21-102r26
O derfydd ymryson ar yr hyn lleiaf y dylyer colli camlwrw amdano VI.i.10 332 258.13-258.18 49.14-49.17 173.17-173.20 110v6b-110v13b 102r26-102v2
O derfydd i ddyn ymliw am ladrad o ddywedud ei weled yn gwneuthur lladrad VI.i.11 333 258.18-259.6 49.17-49.2 173.20-174.2 110v13b-110v21b 102v2-102v6
Ni ddyly alltud wreica heb ganiad ei arglwydd VI.i.12 337-8 259.18-260.6 49.2-49.22 174.2-174.6 110v21b-110v28b 102v6-102v9
O derfydd dodi a barnu rhaith ar leidr a nodi rhaith arno ar fesur carant VI.i.13 345 263.4-263.12 100r14-100r16 174.6-174.13 110v28b-111r8a 102v9-102v14
O derfydd i ddyn gyrru peth ar arall a mynnu ei brofi trwy dystion VI.i.14 112r16a-112r21a 104r2-104r5
Pwy bynnag a loco anifail i ddwyn llwyth neu aredig VI.i.15 178.14-178.18 112r29a-112r23b 104r9-104r21 204.12-204.16
Cymro a fo gŵr i fab uchelwr a ddyly talu deuparth ei alanas i genedl VI.i.16 178.18-178.22
Mab cyd boed mab o lladd ef ddyn neu o ddieisywa aelod iddo VI.i.17 179.1-179.5
O derfydd i ddyn damdwng da diwahan yn llaw arall VI.i.18 294-296 245.7-246.1 96r11-96r15 45.2-46.3 179.11-179.18 112r30b-112v13a 104r24-104v5
O derfydd i ddyn golli da gwahanedig nid amgen arian neu ysgrybl VI.i.19 297 246.1-246.1 96r15-96r19 46.3-46.8 179.18-180.1 112v13a-112v21a 104v5-104v8
O derfydd i ddyn debygu na bo yn rhydd i bawb hela pysgod yn y weilgi VI.i.20 233 226.21-227.11 92v25-93r4 39.1-39.16 184.6-184.10 113v10b-113v20b 105v14-105v18
O derfydd i ddyn dylyn dylyed a mach arno VI.i.21 85.7-85.19 185.7-185.20 114r22a-114r15b 106r5-106r15
Ni all priodor roddi tir i sant nac i eglwys VI.i.22 186.9-186.12 114r15b-114r21b 106r15-106r18
O derfydd caffael aur neu arian neu ysgrybl neu dda boddedig i mewn cored VI.i.23 186.13-186.20 114r22b-114v6a 106r18-106r24
O derfydd i anifail dyn arall myned i mewn annel VI.i.24 186.20-187.6 114v6a-114v23a 106r25-106v4
O derfydd i ddyn gwneuthur bradpwll VI.i.25 187.6-187.9 114v23a-114v28a 106v4-106v6
O derfydd i ddyn prynu buwch i gan arall a mach ar deithi ganddi VI.i.26 189.18-189.22 114v29a-114v5b 106v6-106v10
O derfydd i wraig adeilad ar tir treftadog yn ddiannod VI.i.27 189.23-190.5; 224.25-225.4 114v6b-114v15b 106v10-106v13
O derfydd i ddyn dylyu da i arall ac na wato y dyn y ddylyed hwnnw VI.i.28 85.9-85.18 190.5-190.11; 225.4-225.10 114v15b-114v27b 106v13-106v19
O derfydd i ddyn gwneuthur cyfar ai gilydd VI.i.29 191.2-191.5 114v28b-115r3a 106v19-106v22
O derfydd i ddyn caeth ladd celain pa ryw bynnag fo VI.i.30 191.6-191.8 115r3a-115r8a 106v22-106v24
O derfydd i ddyn tebygu na ddylyo eistedd yn gyfreithiol VI.i.31 194.11-195.12 115r8a-115r23b 106v24-107r16
O derfydd i ddau ddyn cyrchu cyfraith ar ynad VI.i.32 195.12-195.16; 221.18-118r24 115r23b-115v2a 107r16-107r20
O derfydd farnu dadannudd i ddyn ni bo ei dad yn eistedd ar dir a daear yn gyfreithiol VI.i.33 195.16-195.20; 221.24-222.2 115v3a-115v12a 107r20-107r24
O derfydd i ddyn dwyn peth i drais ar arall VI.i.34 195.20-196.3; 222.2-222.9 115v12a-115v1b 107r24-107v4
Cyfraith a ddylyir ei gwrando VI.i.35 196.12-196.13; 222.21-222.23 107v4-107v6
Hon ywr gyfraith ni ddylyir gwrando un a fo ynghyd rhwng deuddyn VI.i.36 196.13-196.16; 222.23-222.27 115v1b-115v6b 107v6-107v8
Hon a ddylyir ei gwrando un ni bo gynt dosbarth amdani VI.i.37 196.16-196.20; 222.27-223.2 115v6b-115v14b 107v8-107v12
Hon ywr gyfraith ddiannod cyfraith a ddigwyddo colli neu gaffael ynddi VI.i.38 196.20-196.22; 223.2-223.3 115v14b-115v18b 107v12-107v14
O derfydd i ddyn holi peth trwy fach i arall a gwadu or cynogyn y mach VI.i.39 196.22-197.7 115v18b-116r3a 107v14-107v22
O derfydd i ddyn roddi cred ar arall VI.i.40 197.8-197.20 116r3a-116r29a 107v22-108r8
Hyn o ddynion a ddyly fod yn dystion dilyn yn gyfreithiol VI.i.41 197.21-198.8 116r29a-116r21b 108r8-108r18
O derfydd dyfod gwenyn i lestr dyn arall ac ysu y mêl VI.i.42 198.8-198.15 116r21b-116v5a 108r19-108r25
O derfydd i wenyn dyn myned mewn llestr dyn arall a chartrefu gyda hwy VI.i.43 198.15-198.22 116v5a-116v22a 108r25-108v5
O derfydd i ddyn pwyllog dwyllo mab neu ddyn ynfyd arall VI.i.44 198.22-199.2 116v22a-116v29a 108v5-108v8
O derfydd i ddyn cadarn gymell peth ar ddyn gwan VI.i.45 199.3-199.5 116v29a-116v5b 108v8-108v11
O derfydd i ddyn ddylyu peth i arall a mach arno VI.i.46 199.5-199.8 116v5b-116v10b 108v11-108v13
O derfydd na chaffo o dda gymaint âr gwystl yn y dydd hwnnw VI.i.47 199.8-199.11 116v10b-116v15b 108v13-108v16
O derfydd ir amddiffynwr debygu na ddyly ef chwanegu VI.i.48 199.11-199.15 116v16b-117r17a 108v16-108v30
O derfydd ymryson rhwng perchenogion dwy faenor am derfynau VI.i.49 201.13-201.16 117r17a-117r22a 108v30-109r2
O derfydd i ŵr ar gylch heb adlam iddo namyn ar gylch…wadu mach VI.i.50 119v20b-120r3a 111v13-111v18
Nid oes un raith a ddylyer cyrchu mam eglwys a hi mwy no llan arall VI.i.51 73.21-73.24 213.15-213.18 120r29b-120v6a 112r15-112r17 297.1-297.5
O derfydd i ddyn gwerthu buwch neu ych a mach ar teithi ganddo VI.i.52 73.24-74.4 213.18-214.1 120v6a-120v17a 112r18-112r22 297.5-297.11
O derfydd gwneuthur cam yn oes arglwydd neu anghyfraith arall VI.i.53 74.4-74.9 214.1-214.8 120v17a-120v29a 112r22-112v2 297.11-297.17
O derfydd i ddyn wneuthur anghyfraith yn oes arglwydd VI.i.54 74.1-74.15 214.8-214.12 120v1b-120v9b 112v2-112v6 297.17-298.2
O derfydd dehol lleidr am ladrad neu ei ddidor neu gaffael nawdd ohono VI.i.55 74.15-74.2 214.12-214.17 120v9b-120v18b 112v6-112v9 298.2-298.7
O derfydd i ddyn roddi mach ar yrru lladrad ar ddyn arall VI.i.56 214.17-214.21 120v18b-120v25b 112v9-112v12 298.7-298.11
Cyfraith a ddywaid ni ddylyir talu llwgr saeth ebol VI.i.57 74.21-75.4 214.21-215.2 120v26b-121r5a 112v12-112v16 298.11-298.18
O derfydd fod mab o Gymro o alltudes iawn yw barnu rhaith arno VI.i.58 75.4-75.11 215.2-215.8 121r6a-121r17a 112v16-112v21 298.18-299.4
Pwy bynnag a ymgynhenno yn dadlau neu yn eglwys neu ym mynwent VI.i.59 121r16b-121r24b 113r7-113r10
O derfydd dodi gair cyfarch duw Gwener cyn hanner dydd VI.i.60 121v8a-121v20a 113r16-113r21
O derfydd tebygu na allo arglwyd o gyfraith roddi tir i dreftadog arall VI.i.61 222.9-222.14 121v29b-122r8a 113v11-113v16
O derfydd i ddyn holi da mewn lluydd VI.i.62 223.3-223.5 122r8a-122r11a 113v16-113v17
O derfydd i ddyn mewn lluydd gynnig tâl i arall VI.i.63 223.5-223.8 122r12a-122r18a 113v18-113v20
O derfydd dwyn buwch i ddyn yn lledrad a llo ganddi VI.i.64 223.12-223.20 122r18a-122r2b 113v20-113v27
O derfydd i ddyn dylyu da i arall a mach arno VI.i.65 223.20-224.1 122r3b-122r20b 113v27-114r7
O derfydd bwrw gwydd anghyfodyddyn a digwyddo ar dir dyn arall VI.i.66 224.1-224.6 122r20b-122r30b 114r7-114r11
O derfydd i ddyn gaffael barnu iddo geiniog baladr VI.i.67 224.6-224.8 122r30b-122v6a 114r11-114r14
Pa hawl bynnag a farner i ddyn o gyfraith ac nad ymafaelo ef ei feddiant or hawl VI.i.68 224.8-224.12 122v6a-122v16a; 133r17a-133r25a 114r14-114r18; 125r2-125r6
O derfydd i ddynion gaffael dofodau ar y ffordd VI.i.69 224.12-224.19 122v16a-122v31a 114r18-114r24
O derfydd i ddyn wneuthur affaith lladrad ffyrnig VI.i.70 224.19-224.22 122v31a-122v7b 114r24-114v1
O derfydd i ddyn wneuthur lladrad ffyrnig VI.i.71 224.22-224.25
O derfydd i ddyn damdwng peth a gwerth cyfraith arno VI.i.73 128 197.14-198.1 53v7-53v10 88r3-88r8 74v12-74v17 30.3-30.8 149.19-149.24 124r5b-124r12b 115v25-115v27
O derfydd i ddyn wneuthur cam un geiniog werth VI.i.74 200 217.18-218.4 35.11-34.16 149.10-149.16 124v22a-124v2b 116r17-116r21
O derfydd barnu dyn yn lleidr gwerth a bod da iddo VI.i.75 77.14-77.24 152.1-152.7 125v9a-125v23a 117r11-117r16
O derfydd dyfod dau berchen a damdwng da o bob un ohonunt VI.i.76 68v11-68v25 77.24-78.2 152.7-152.18 125v23a-125v12b 117r16-117v1
O derfydd i ddyn na wypo beth lleiaf y dylyer camlwrw amdano VI.i.77 126r12a-126r21a 117v15-117v18
O derfydd damweinio tebygu o arglwyddiaeth dylyu da cyny chwyner VI.i.78 126r21a-126r30a 117v18-117v23
Pwy bynnag a gynhalio tir a daear un blwyddyn ac o luydd VI.i.79 187.9-187.14
O derfydd i ddyn addo da i arall er gwneuthur drwg i gar iddo VI.i.80 86.18-87.15 187.14-188.9 105r29a-105v3a 97r3-97r18
O derfydd i ddyn prynu peth i gan arall a mach ar ei ddilysrwydd VI.i.81 84.20-85.9 188.9-188.23
O derfydd fod dadlau rhwng dau ddyn am dir a daear VI.i.82 191.17-192.11; 218.26-219.19 73v27-74r9 301.15-302.16
O derfydd i ynad farnu cam frawd y mewn dadlau a dyfod y dyn y barnwyd arno yn gam VI.i.83 192.11-193.8; 219.19-220.14 302.16-303.10
O derfydd i ynad farnu cam frawd yn y dadlau a gwrthwynebu iddo VI.i.84 193.8-194.1; 220.14-221.7
Un lle y dylyir yng nghyfraith ymwystlo ag ynad heb ei fod yn ei frawdle VI.i.85 194.1-194.11; 221.8-221.18
O derfydd i ddyn ddamdwng lladrad yn llaw arall VI.i.86 298-299 246.1-246.21 96r19-96r26 46.8-46.15 180.1-180.7; 218.5-218.11 112v21a-112v10b 104v8-104v17
O derfydd i ddyn damdwng peth yn llaw arall o ladrad VI.i.87 121v10b-121v29b 113v3-113v11
O derfydd i arglwydd gwneuthur peth cyny bo iawn VI.i.88 222.14-222.21
Tri thlws cenedl 145 202.18-203.1
Gwerth cored punt 146 203.1-203.2
Gwerth cyfraith y sydd ar pob afallen 147 203.2-203.4
Tri dyn a ddyly cenedl eu mam eu gowyn 155 205.19-206.4 89v12-89v16 165.20-165.24
Sef achos y dylyant cenedl y fam 156 206.4-206.9 89v16-89v19 (Amrywiad o Colan) 165.24-166.2
Rhai a ddywaid dylyu o genedl y fam 157 206.9-206.15 89v19-89v22 166.2-166.6
Tair ofer groes 162 207.20-208.5 137.24-138.4
Tri pheth a eill dyn ei gymryd heb ganiad arall 163 208.5-208.12 90r11-90r13 166.23-167.3
Yn y pedwaredyn yd â dyn yn briodor 165 208.20-209.1 148.15-148.17 124r25b-124r28b 116r6-116r7
Gwed yd êl yntau yn briodor 166 209.1-209.5 148.17-148.19 124r28b-124v1a 116r7-116r8
Cyfraith a ddywaid pa ddyn bynnag 167 209.5-209.10 32.22-33.4 148.19-148.21 124v1a-124v5a 116r8-116r10
O derfydd caffel iawn ohono 168 209.10-210.8 33.4-33.14 148.21-149.6 124v5a-124v22a 116r10-116r17
Tair gorsaf gwraig VC.II.i.40 177-179 212.16-213.12 133.18-133.25
Tair prifiai gwraig 180 213.12-213.15
Sef yw gwarthrudd gwraig 181 213.15-213.24
Ni ddylyir sarhau gwraig oni o tri peth 182 213.24-214.6
Pob peth or daoedd a ddywedasam ni uchod 183 214.6-214.12
Ac os maedd yntau hi 184 214.12-214.17
Yn ysgar byw a marw 185 214.17-214.19 34.2-34.3 266.12-266.14
Eithr y ddaeared ar dyledion 186 214.19-214.24 34.3-34.6
Y sef achos y dyly ef ei dorri 187 214.24-215.4 34.6-34.8
Nid rhaid mach ar ddilysrwydd VC II.vi.41 189 215.11-215.16 34.14-34.16 168.14-168.17 109r11b-109r15b 100v24-100v26 266.18-266.21
Y sef achos nad rhaid mach 190 215.16-215.19 34.16-34.18 168.17-168.18 109r15b-109r18b 100v26-101r2 266.21-267.1
Messur corfflan 198 217.6-217.10 35.5-35.7
O derfydd bod dyn a dylyo gwirawd gyfreithiol 211 220.22-221.8 91v17-91v19 170.13-170.17 267.15-267.18
O derfydd i ddyn dywedyd na ddyly medd 212 221.8-221.12 91v20-91v21 170.17-170.? 267.18-267.21
Ni bydd erw diffodedig 215 221.20-222.1 37.3-37.6 150.5-150.8
Cyfraith tir cyfrif 216 222.2-222.6 37.6-37.12
Rhai a ddywaid o ben y pedair blynedd 247 232.2-232.8 41.11-41.14 183.18-183.21
Nyni a ddywedun eisioes 248 232.8-232.21 41.14-41.2 183.21-182.6
Tri dyn y degymir iddo 253 234.7-234.10 94r10-94r11 182.18-182.20
Sef achos yw hynny 254 234.10-234.16 94r11-94r14 182.20-183.1
Managwr a ddyly y ddegfed 255 234.16-234.18 94r14-94r15 183.1-183.2
Yr offeiriad 256 234.18-234.20 94r15-94r16 183.2
Gwerth caeth or ynys hon 278 240.18-241.1 217.9-217.11
Tri pheth y sydd rhydd ir ai caffo DC.II.viii.44 280 241.5-241.8 95v3-95v4
Ac y sef yw cynhasedd 282 241.11-241.13 44.1-44.1 217.14-217.15
Tri agweddi cyfreithiol 285 242.9-242.18 95v14-95v18
Tri dyn ni ddylyant eu claddu yng nghysegr 286 242.18-243.3 95v18-95v21
Oed arwaesaff o bydd yn un cwmwd 287 243.3-243.5 44.21-44.22 217.15-217.16
O bydd yn yr ail cwmwd 288 243.5-243.6 44.22-44.22 217.16-217.17
O bydd yng ngwlad arall 289 243.7-243.18 44.25-45.4 217.17-217.22
Sef yw gair cyfarch 290 243.18-243.21 45.4-45.6 217.22-217.24
Tri dyn nid rhaid cymryd mach i ganddynt DC II.viii.62 303 248.1-248.18 96v18-96v21
O derfydd i ddyn roddi bonclus i arall XI.v.53 334 259.6-259.1 21v27a-21v30a; 143v7a-143v12a 14v18-14v19 207.2-207.5
Ni ddyly mab pencenedl talu ebediw 335 259.1-259.16
Herwydd rhai or ynaid 336 259.16-259.18
Tair marw tystiolaeth y sydd DC II.viii.63 339-343 260.7-262.12 49.22-50.2
Meibion alltud a allant gwadu 354 266.16-267.2
O derfydd i ddyn marchogaeth march yn anghyfarch 362 269.18-270.11 51.21-52.5
O derfydd i fach gadael dwyn gwystl arnaw 363 270.11-270.16
Llyma y lleoedd y dyly ceidwaid fod DC III.v-DC III.v.1 374 275.11-275.15 102r11-102r13 52v12-52v14 54.1-54.3 176.16-176.18 111v8b-111v10b 103v6-103v8 190.18-190.20
Ail yw cadw cyn coll DC III.v.2 375 275.15-275.16 102r13 52v15 54.3-54.4 176.18 111v11b 103v8 190.2
Trydydd yw cadw geni a meithrin DC III.v.3 376 275.16-275.18 102r13-102r14 52v15-52v16 54.4-54.4 176.18-176.19 111v11b-111v12b 103v8-103v9 190.20-191.1
Pedwerydd yw cadw gwesty DC III.v.4-DC III.v.5 377 275.18-275.2 102r14-102r15 52v16-52v17 54.5-54.5 176.19-176.20 111v12b-111v14b 103v9-103v10 191.1-191.2
Chweched yw cadw alltudiaeth DC III.v.6 378 275.2-275.21 102r15-102r16 52v18 54.6-54.6 176.20-176.21 111v14b-111v16b 103v10-103v11
Seithfed yw cadw haint y mewn llwdyn 379 275.21-276.3 54.6-54.7
Eraill a ddywaid dylyu ceidwaid DC III.v.7 380 276.3-276.9 102r16-102r18 54.7-54.8 176.21-176.23 111v16b-111v18b 103v11-103v12
O derfydd barnu brawd ai amgenu 384 277.16-278.13 102v7-102v15 177.16-178.2
Ac y sef yw hynny 385 278.13-278.19 102v15-102v17 178.2-178.8
Pwy bynnag a holo da o gyfnewid 386 278.19-279.2 102v18-102v19 54.23-54.24
Pwy bynnag a holo da trwy addewid 387 279.2-279.3 102v19 54.24-54.25
Pwy bynnag a holo da trwy amod 388 279.3-279.5 102v19-102v20 54.25-55.1 185.13-185.14
Pwy bynnag a holo da o echwyn 389 279.5-279.1 102v20-102v22 55.1-55.3 185.14-185.16
Llyma y lleoedd ni ddyly gwybyddiaid fod 390 279.1-279.12 102v22-102v23 55.3-55.3
Ail yw ar sarhaet 391 279.12-279.13 102v23 55.3-55.4
Trydydd yw ar gwaed a gweli 392 279.13-279.14 102v24 55.4-55.4
Pedwerydd yw ar ffyrnicrwydd 393 279.14-279.16 102v24 55.4-55.4
Pumed yw cynllwyn 394 279.16-279.16 102v24-102v25 55.4-55.6
Chweched yw llosc tai 395 279.16-279.17 102v26 55.6-55.6
Seithfed yw lladrad 396 279.17-279.18 102v26 55.6-55.6
Wythfed ar fach 397 279.18-279.19 102v26-102v27 55.6-55.7
Nawfed yw cyrch cyhoeddog 398 279.19-280.1 55.7-55.7
Degfed yw ar odineb 399 280.1-280.2 102v27 55.7-55.8
Unfed ar ddeg yw ar trais 400 280.2-280.3 102v27 55.8-55.8
Deuddegfed yw ar y lle 401 280.3-280.9 102v27-103r3 55.8-55.11
Tair mefylwriaeth mechni DC II.vi.11 407 284.2-284.6 99v11-99v13
Am ladrad cyntaf a wnel caeth 409 284.15-284.21
Gwerth ych trugaint 415 286.18-287.1 56.22-57.1
Ac or 40 a fydd ar y cig ar croen 416 287.1-287.9 57.1-57.6
Ac felly am anifail glan 417 287.9-287.11 57.6-57.7
Gwedi gwahaner y croen i wrth y cig 418 287.11-287.17 57.7-57.9
Gwedi gwahaner gwerth y henaid 419 287.17-287.22 57.9-57.12
Yn y pum mlwydd ar hugain 420 287.22-288.1 57.13-57.18
Tair nodwydd cyfraith y sydd DC II.viii.49 421 288.1-288.22 110r18-110r24
Pob un or rhai hynny DC II.viii.49 422 288.22-289.2 110r24-110r25
Tair hely rhydd i daeog 423 289.2-289.5
Hyn o anghenau a oeda cyfraith DC III.iv-DC III.iv.10 441 297.19-298.9 105r9-105r17 62.1-62.7 190.7-190.13; 282.16-283.2
Pob un or pethau DC III.iv.11 442 298.9-298.16 105r17-105r21 62.7-62.12 190.13-190.18; 283.3-283.7
Hyn o bethau y sydd un fraint a lladrad yn llaw DC III.vi.-DC III.vi.1 445 299.1-299.17 105r24-105v2 228.17-228.20 123v31a-123v6b 115r24-115r26 191.2-191.6
Yr ail yw DC III.vi.2 446 299.17-299.21 228.20-228.22 123v7b-123v10b 115r26-115v1 191.6-191.8
Trydydd yw caffael lladrad yn llaw DC III.vi.3 447 299.21-300.3 105v2-105v4 228.22-228.23 123v10b-123v13b 115v1-115v2 191.8-191.10; 269.1-269.5
Am pob un or tri hynny DC III.vi.4 448 300.3-300.7 105v4-105v6 228.24-229.1 123v13b-123v17b 115v2-115v4 191.10-191.11
Tri pheth ni drycheif arnaddynt X.vii.17 457 302.7-302.18 106r3-106r9 201.17-201.21; 229.19-229.23 117r22a-117r29a 109r2-109r6 284.17-285.1
Tair halog fechni yw 462 304.18-304.19 98v22 79.1-79.1 202.18-202.19
Cyntaf yw onaddunt 463 304.19-305.23 98v22-99r7 79.1-79.16 202.19-203.4
Yr ail halog fechni 464 305.23-306.19 99r8-99r19 79.16-80.2 203.4-203.13
Trydydd halog fechni 465 306.19-307.22 99r19-99v3 80.2-80.15 203.13-203.23
Bei ry henwai y mach 466 307.22-308.3 99v3-99v5 80.15-80.16 203.23-203.24
Y gwr yr henwyd iddaw ei fechni 467 308.3-308.12 99v5-99v6 80.16-80.2 203.24-204.3
Sef ystyr y gelwir ef felly 468 308.12-309.1 99v6-99v11 80.2-81.1 204.3-204.9
O derfydd ceisio gwadu dyn 152.25-153.2 125v23b-125v29b 117v6-117v8
O derfydd i ddyn dorri troed anifail VC II.v.1 175.7-175.14 111r12b-111r25b 103r4-103r11
Os anifail llaeth fydd VC II.v.2 175.14-175.20 111r25b-111v5a 103r11-103r16
O derfydd marw y llwdyn yn y lle VC II.v.4 175.20-176.5 111v6a-111v18a 103r16-103r21
O derfydd ir dyn a friwiasai y llwdyn VC II.v.5 176.5-176.8 111v18a-111v22a 103r22-103r24
Tair gorsedd arf 110r10-110r18